Pārgājiens kā izaicinājums – lieliska motivācija kustēties

Sports

Pārgājiens kā izaicinājums – lieliska motivācija kustēties

Lai gan aktīvs dzīvesveids un vēlme kustēties bērniem nav jāmāca, tomēr NordPlus projekta “Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros par svarīgu uzdevumu kļūst šīs aktivitātes ieviest arī katra bērna ģimenē.

Bērnudārzi visās trijās valstīs – Latvijā, Islandē un Norvēģijā – regulāri dodas pārgājienos, uz tiem mudinot ne vien bērnus, bet arī pieaugušos. Turklāt pārgājieni dažkārt kalpo kā vienas valsts izaicinājums otrai, pēc tam sūtot video un fotogrāfijas pārējo valstu pirmsskolas izglītības iestādēm – tādā veidā bērniem dodot arī globālāku skatījumu, ka arī Islandes, Norvēģijas, vai arī Latvijas bērni rīkojas līdzīgi.

Latvijas “Creakids” jau kā tradīcija ir kļuvuši aktīvie rīti, tos sākot ar rīta rosmi, arī nodarbības Elektrum Olimpiskajā sportā centrā un reizi gadā tiek rīkota īpaša Sporta diena. Tāpat bērni labprāt piedalās dažādās pagalma spēlēs svaigā gaisā. Labu piemēru rāda arī “Creakids” skolotājas, aktīvi piedaloties sportiskās aktivitātēs ārpus darba – “Lattelecom Riga Marathon”, “Baltic Marathon”, Stipro skrējienā u.c.

Kustībā rodas idejas arī citām sportiskām aktivitātēm, tādēļ šogad taps komplekss rīta rosmes video, kas būs pieejams visām projekta dalībvalstīm, tāpat ir iecere dalīties ar internacionālajām pagalma spēlēm un reizi nedēļā uz kopīgu rīta rosmi aicināt visas bērnudārza grupiņas. Tā kā pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas mēdz doties izbraucienos vai ekskursijās, tad turpmāk tajās vismaz 1 km tiks veikts kājām.

Saistītie raksti