Norvēģu pirmsskolu eksperte: Digitālajām ierīcēm ir vieta arī bērnudārzā

Par digitāliem mācību materiāliem

Norvēģu pirmsskolu eksperte: Digitālajām ierīcēm ir vieta arī bērnudārzā

Jautājums par digitālo ierīču lomu bērna dzīvē kļūst arvien aktuālāks. Vai modernajām tehnoloģijām ir vieta arī bērnudārzā, pārdomās dalās pirmsskolas eksperte no Norvēģijas Ivonne Linnstade (Yvonne Lindstad).

Kāds, Jūsuprāt, ir mērķis, ar kādu digitālās ierīces nepieciešams ievest bērnudārzos? 
Digitālām ierīcēm bērnudārzos jātiek izmantotām bērnu rotaļu, radošajos un mācību procesos. Kad digitālās ierīces tiek izmantotas, arī darbiniekiem jābūt aktīviem, ne pasīviem. Tajā pašā laikā šīs ierīces jāizmanto uzmanīgi un nedrīkst tām ļaut dominēt kā galvenajai darba metodei. Bērnudārzam jāiemāca bērniem spēja kritiski izvērtēt digitālo ierīču saturu un nepieciešamību tās izmantot, kā arī izveidot ētisku sapratni, kas saistīta ar tehnoloģijām. 


Vai Jums nav uztraukums, ka pārmērīga tehnoloģiju izmantošana bērnus varētu ietekmēt negatīvi? 
Es uzskatu, ka ir svarīgi uzsvērt, ka digitālās ierīces nedrīkst pārņemt visas bērnu aktivitātes, taču tās var izmantot kā labu papildus alternatīvu. Mēs vēlamies kopā ar bērniem izpētīt radošās iespējas, kādas tehnoloģijas ir spējīgas mums sniegt. Mūsu mērķis ir atvieglot bērniem spēju pētīt, rotaļāties, mācīties un pat izveidot ko jaunu caur digitāliem izpausmes veidiem. 


Ar kādiem izaicinājumiem esat sastapušies šī digitalizācijas procesā? 
Mēs zinām, ka daži vecāki var būt skeptiski un domāt, ka izmantojam tehnoloģijas tikai spēlīšu spēlēšanai. Tajā brīdī ir svarīgi uzsvērt, ka šis ir alternatīvs veids. kā mācīties, un tehnoloģijas vienmēr ir savienotas ar citām aktivitātēm, piemēram, fiziskām aktivitātēm. Vēl viens izaicinājums ir bijis pārliecināties, ka darbinieki ir pārliecināti, kā pareizi izmantot tehnoloģijas un redz to kā jautru veidu, kā izveidot rotaļu piepildītu mācīšanās pieredzi bērniem. 

Tehnoloģijas nekur nepazudīs, un mēs varam izmantot to mūsu labā bērnudārzos. Mēs vēlamies bērniem palīdzēt saprast, kā tās izmantot un ko tās var sniegt, izņemot video spēles. 


Kādi ir daži piemēri no Jūsu pieredzes, ieviešot tehnoloģiju lietošanu bērnudārzos? 

Varat ļaut vienam bērnam katru dienu uzņemt bildes bērnudārzā. Jebko, ko viņš vēlas. Dienas fotogrāfs ir aizraujoša aktivitāte, kur bērni var uzņemt bildes ar visu, par ko viņiem ir interese. Šī aktivitāte sniedz bērniem pieredzi, kā izmantot tehnoloģijas, lai komunicētu un sevi izpaustu dažādos veidos. Bērni papildus iegūst pieredzi sastrādājoties, kad bildes ir jāattīsta un ļaujot bērniem šīs bildes prezentēt citiem, tiek izveidota iespēja bērnam stāstīt par sev interesējošām lietām un parādībām. 

Šāda aktivitāte ir arī labs sākuma punkts diskusijai par privātumu. Kam bildes pieder? Vai drīkst teikt nē, ja kāds vēlas uzņemt tavu bildi? Vai vajadzētu pajautāt atļauju, pirms uzņem kāda bildi? Šajā brīdī tiek arī attīstīta digitālā kritiskā domāšana. 

Dienas fotogrāfs

Foto: Dienas fotogrāfs


Bērni var veidot filmas un piedalīties visā procesā. No stāsta veidošanas līdz filmēšanai un filmas prezentēšanai citiem bērniem un vecākiem. 

Fimas uzņemšana

Foto: Rotaļas (bildes no Zviedrijas) 


Digitālās ierīces var tikt izmantotas arī interesantām rotāļām. Kā bildē var redzēt – divgadnieki spēlējās, izliekoties, ka ir vilcienā un ekrāns, kur tiek rādīts ceļš, bērnu rotaļām sniedz papildus dimensiju. 

Mūzikas radīšana
Foto: Mūzikas radīšana (bilde no Zviedrijas)


Ar dažādām aplikācijām bērni var pavisam vienkārši komponēt mūziku un dejot. 

Raksts sagatavots ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/014) ietvaros.

Saistītie raksti