Latvijā izstrādātos digitālos mācību līdzekļus turpinās attīstīt starptautiski

Par digitāliem mācību materiāliem

Latvijā izstrādātos digitālos mācību līdzekļus turpinās attīstīt starptautiski

Privātās pirmskolas “CreaKids” Latvijā izstrādātais digitalizētais mācību saturs turpmāko divu gadu laikā tiks attīstīts starptautiskā līmenī, iesaistoties Lietuvas un Norvēģijas pirmsskolu izglītības ekspertiem. Ir sākta materiāla pilnveide par eksportspējīgu produktu, lai pielāgotu to katras projekta dalībvalsts pirmsskolas izglītības mērķiem.

Pilnveidē īpaša uzmanība tiks veltīta trim aspektiem: bērnu emocionālās un fiziskās attīstības dinamikas novērtēšanas risinājumiem atbilstoši vecumposmam, pedagogu digitālo prasmju pilnveidei, kā arī tāda rīcības plāna izstrādei katrā dalībvalstī, kas veicinās sadarbību starp pirmsskolu un vecākiem attālinātu mācību vai bērna karantīnas gadījumos.

Līdz šim “CreaKids” Latvijas vajadzībām digitalizēja deviņas mācību kopas ar desmit uzdevumiem katrai. Tās bērniem ir kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku. Aprobācijas periods parādīja, ka bērniem ir interesanti mācīties, savukārt skolotāji ietaupa laiku, ko būtu nepieciešams veltīt mācību materiālu sagatavošanai par konkrēto tēmu. Turklāt digitālie mācību materiāli pierādīja savu lietderību gan Covid-19 ierobežojumu situācijās, gan bērnam ilgstoši slimojot, jo skolotājs var aizsūtīt mācību uzdevumus bērnu vecākiem, lai tie tiktu izpildīti mājās.

Kopīgi attīstīs eksportējamu produktu

Pirmsskolas mācību materiālu digitalizācijas projekta un privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītājai Dainai Kājiņai ir gandarījums, ka Norvēģijas un Lietuvas kolēģi ir atzinīgi novērtējuši līdzšinējo veikumu. “Kopīgiem spēkiem pirmsskolām paredzētos mācību līdzekļus attīstīsim jau par eksportējumu produktu – starptautiski lietojamu digitālu mācību rīku pirmskolām. Tieši tādu, kāds vislabāk der, piemēram, mūsdienīgām Lietuvas pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības sistēmai vai Norvēģijas skatījumam uz pirmsskolas bērnu vajadzībām izglītības jomā,” viņa teic.

Turpmāko divu gadu garumā tiks strādāts, lai ieplānoto saturu izveidotu piemērotu digitālo risinājumu videi un dažādām valodām. “Mūs iedvesmo bērnu prieks un aizrautība, ar kādu viņi iesaistās digitāla satura uzdevumu veikšanā. Ne mazāk svarīgs ir faktors, ka šādi mācību līdzekļi ceļ pirmsskolas skolotāju darba prestižu, jo tie strādā ar mūsdienīgiem mācību materiāliem, ko izprot ne tikai bērni, bet arī vecāki, jo varam nodrošināt attālinātas mācības slimības gadījumā,” piebilst D. Kājiņa.

Triju valstu sadarbība

Lietuvu projektā pārstāv Viļņas privātā pirmskola “Gintarelis”, bet Norvēģiju – privātā pirmsskola “Læringsverkstedet”. Lietuvas partneri projekta ietvaros būs atbildīgi par attālināto mācību situāciju izpēti un risinājumu izstrādi, bet Norvēģijas kolēģu uzdevums būs izstrādāt rīku pirmsskolas vecumu bērnu emocionālās un fiziskās attīstības novērtēšanai. Savukārt Latvijā izstrādās digitālo mācību saturu paradumu maiņas veidošanai, dabas aizsardzības veicināšanai, kā arī bērna emocionālās labklājības veidošanai un mākslas jomai.

Projektā katrā partnervalstī tiks izstrādātas vismaz trīs digitālo mācību saturu kopas ar uzdevumiem pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Tiks izstrādāta arī metodoloģija bērnu emocionālās un fiziskās attīstības dinamikas novērtēšanai. Savukārt skolotāju vajadzībām tiks izstrādātas digitālās pratības rokasgrāmatas, tādējādi veicinot gan atbalstu pedagogam digitālo rīku integrācijai apgūstāmajā vielā, gan uzlabojot un apmācot pedagogus digitālo rīku izmantošanā. Būtisks uzdevums ir izstrādāt rīcības plānu, uzdevumus un sadarbības modeli katrā dalībvalstī starp pirmsskolu un bērna ģimeni, lai nodrošinātu nepārtrauktu izglītības procesu un kontakta nodrošināšanu attālinātu mācību, karantīnas vai cita iemesla attālinātu mācību periodos.

Visi jaunie digitālie mācību līdzekļi būs pieejami tiešsaistes resursu vietnē. Projekts “Digitālā pratība pirmsskolas izglītības iestādē” tiek īstenots ar “Erasmus+” finansiālo atbalstu. Visi jaunie digitālie mācību līdzekļi būs pieejami inovatīvu tiešsaistes resursu vietnē.

Raksts sagatavots projekta “Digitālā pratība pirmsskolas izglītības iestādē” (Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000029510) ietvaros.

Sagatavoja: D.Kājiņa

Saistītie raksti