Speciāliste no Islandes: bērnudārzos var rīkot tematiskās dienas

Kultūra

Speciāliste no Islandes: bērnudārzos var rīkot tematiskās dienas

Mūsdienās ir svarīgi bērniem mācīt un ļaut iepazīt ne tikai savas valsts kultūru, bet ieraudzīt, novērtēt un saprast  arī citas valsts kultūras – atrast kopīgo un atšķirīgo tajās.

NordPlus projektā “Atbildīgs dzīvesveids” iesaistītie bērnudārzi no Latvijas, Islandes un Norvēģijas tam velta īpašu vērību. Islandes bērnudārza speciāliste Hildura Helga Sevarsdotira (Hildur Helga Saevarsdottir) saka: “Ir patīkami redzēt kultūras atšķirības tautās un ir nepieciešams tās arī izjust. Kaut kas mūs vieno, un kaut kas nē. Kaut kas ir līdzīgs Islandei un Norvēģijai, kaut kas – Norvēģijai un Latvijai.

Norvēģijā un Latvijā privātās pirmsskolas darbojas uz vienas un tās pašas bāzes, bet Islandē ir jaunākā pirmsskola, kas darbojas citādāk. Tajā pašā laikā arī Islandē ir daudz kopīga ar citām valstīm.

Kultūras ziņā gan saikne ir ciešāka starp Norvēģiju un Islandi – gan valsts, gan valodas prasmes dēļ. Nenoliedzami, ir arī lieliski piedzīvot cieņu un draudzību starp Norvēģiju un Latviju.”

Speciālistes novērojumi liecina, ka Norvēģijā un Islandē cilvēki ir atvērtāki un tas ir raksturīgs skandināvu kultūrai un valodai, bet Latvijai tas nepiemīt. Cilvēki Latvijā nav tik atvērti, ir klusāki un līdzsvarotāki, kas savukārt ir labi bērniem. Hildura Helga Sevarsdotira pamanījusi, ka Latvijā cilvēki ir noslēgtāki visa veida attiecībās. “Es uzskatu, ka Norvēģijas un Islandes darbinieki runā vairāk, izsaka savu viedokli un plānus vairāk nekā Latvijā.”

Norvēģijā un Islandē kultūras atšķirības var vairāk sajust ikdienā, jo vienā grupiņā mēdz būt bērni un arī darbinieki no dažādām kultūrām. Latvijā vide nav tik multikulturāla, taču ir milzum daudz citu iespēju, kā to īstenot.

Ierosmei!

Lielisks veids, kā bērniem parādīt kultūras atšķirības, ir rīkojot tematiskās dienas. Piemēram, katram bērnam mudinot sagatavot materiālus un stāstu par konkrētu valsti. Un tas nenozīmē garus referātus, bet šai lietai var pieiet ļoti radoši. Vai zināji, ka Braila raksts ir radies Francijā? Tas prasa mazliet pacietības, bet var sagatavot kaut ko Braila rakstā uzrakstītu, mudinot bērnus izmēģināt un pārbaudīt pašiem, kā lasa neredzīgi cilvēki. Tāpat var atrast citas raksturīgas iezīmes. Piemēram, mudināt vecākiem ar bērniem kopā izpētīt un pagatavot kādu tieši konkrētajai valstij raksturīgu ēdienu, atskaņot konkrētās valsts mūziku utml.

Saistītie raksti