Starptautisks projekts, kas bērniem māca atbildīgu dzīvesveidu

Dialogs

Starptautisks projekts, kas bērniem māca atbildīgu dzīvesveidu

Tādas tēmas, kā dabas aizsardzība, veselīgs uzturs un aktīvs dzīvesveids ir aktuāli mūsdienu jautājumi, par kuriem runā NordPlus Junior 2017 projekts “Atbildīgs dzīvesveids” ietvaros. 

NordPlus Junior 2017 projekts “Atbildīgs dzīvesveids” (Responsible lifestyle) ir 3 valstu – Latvijas, Norvēģijas un Islandes – pirmsskolu pieredzes apmaiņa, kuras laikā notiek ekspertu vizītes, pārrunas un dažādas aktivitātes, ar mērķi rosināt radošumu un inovācijas pirmsskolas izglītībā, kā arī attīstīt starptautisko pieredzi un sadarbību. Projekts sākās 2017. gadā un to pārstāv 3 pirmsskolas izglītības iestādes – “CreaKids” no Latvijas, “Laeringsverkstedet” no Norvēģijas un “Reykjakot” no Islandes.

Pats nosaukums “Atbildīgs dzīvesveids” veidojās, vērojot pieaugošo sabiedrības interesi par tādām tēmām, kā dabas aizsardzība, veselīgs uzturs un aktīvs dzīvesveids. Bērnos izpratne par šo lielākoties veidojas mājās, ģimenēs, tomēr projekta autori nolēma, ka par atbildīgu dzīvesveidu svarīgi runāt arī vietā, kur bērni pavada visvairāk laika – pirmsskolas izglītības iestādē. Bērnudārzs ir labākā vide šādai informācijai, jo bērni vecumā no 3 – 7 gadiem ir atvērti jaunām zināšanām un gatavi veidot jaunus ieradumus, kas saglabāsies arī tālākajās dzīves gaitās.

Projekts notiek visās trijās valstīs vienlaikus un tā ietvaros pirmsskolas pedagogi dodas arī apmaiņas braucienos, iepazīstinot ar savu skatījumu, rīkojot dažādas ekskursijas, tikšanās, radošās darbnīcas un smeļoties jaunas idejas, kā uzlabot vidi, izglītības kvalitāti un attīstīt starpkultūru sadarbību, vienlaikus izvērtējot savu līdzšinējo veikumu. Lielākā vērtība ir pozitīva domāšana un dialogs, kurā iesaistās ne vien pirmsskolu darbinieki, bet arī bērni un bērnu vecāki.

Visa projekta pamatā ir 5 virzieni ar dažādiem uzdevumiem un izaicinājumiem gan pedagogiem, gan bērniem, kas tiek aktualizēti katras pirmsskolas ikdienas dzīvē:

  • Veselīgs uzturs – veicināt to, lai bērni ēstu pēc iespējas veselīgāk un dabai draudzīgāk.
  • Aktīvs un kustīgs dzīvesveids – mudināt bērnus uz aktīvu un kustīgu dzīvesveidu.
  • Daba un vide – veicināt bērnu izpratni par ekosistēmu.
  • Pozitīvs dialogs – veidot mērķtiecīgu dialogu, kas vērsts uz sadarbību un konstruktīva dialoga veidošanu.
  • Kultūras atšķirības – apzināties dažādo mums apkārt.

Kā veiksmīgus piemērus projekta “Atbildīgs dzīvesveids” laikā var minēt “Palodžu dārzus”, “Vakariņas līdzņemšanai”, talkas ar vecāku līdzdalību, sporta dienas, gatavošanu kopā ar bērniem, salātu un zupu ēšanas čempionātus u.c. Tāpat ir izveidota interneta platforma happykids.lv, kurā gan vecākiem, gan pedagogiem būs iespēja smelties idejas, ierosinājumus un dalīties pieredzē. Lai gan NordPlus “Atbildīgs dzīvesveids” ilgst divus gadus, praksē ir pierādījies, ka tas ir ilgtermiņa projekts.

SAZIŅAI
e-pasts [email protected]

tālr. +371 29102425,+371 67561231

Saistītie raksti