Pasaules vērošana caur spoguli

Vide

Pasaules vērošana caur spoguli

Mēs esam raduši redzēt, ka debesis ir augšā, zeme – apakšā. Koku sanes ir zemē, bet zaru slejas pretī debesīm. Tašu, izmantojot spoguļus, mēs pasauli varam ieraudzīt pavisam citādāku. 

Uzdevumu, kā pasauli vērot caur spoguļa virsmu, noskatījāmies Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” āra grupiņā “Sprīdīši”. 

Uzdevums ir pavisam vienkāršs!
Uzdevumu veic ārā. Bērnus sadala pa pāriem. Katram pārim izdala vienu spoguli. Uzdevums vienam no pāra pielikt spoguli pie deguna tā, lai spoguļvirsma būtu uz augšu. Tad lēnām doties uz priekšu un vērot skatu spogulī. Otra bērna uzdevums ir rūpēties par biedra drošību un vadīt tā, lai viņš ar spoguli nepakluptu, neieskrietu kokā. Pēc tam bērni mainās. 
Pēc uzdevuma ar bērniem var pārrunāt, ko viņi ir pamanījuši, kas licies neparasts un interesants. Te noteikti ir vieta arī sarunai par savstarpēju uzticēšanos un paļaušanos otram. Tas ir viegli vai grūti? Un vai ir viegli nepievilt otra uzticēšanos brīdī, kad esi atbildīgs par drošu pārvietošanos? 

Uzdevumu var veikt arī telpās, piemēram, zālē. 

Saistītie raksti