Ar digitālajiem mācību līdzekļiem sekmēs bērnu izpratni par pārtikas atkritumu samazināšanu

Par digitāliem mācību materiāliem

Ar digitālajiem mācību līdzekļiem sekmēs bērnu izpratni par pārtikas atkritumu samazināšanu

Latvijā uzsākta jaunu digitālo mācību līdzekļu pārbaudīšana pirmsskolu praksē. Mācību līdzekļi, ko izstrādājusi privātā pirmsskola “CreaKids” sadarbībā ar ekspertiem no Lietuvas un Norvēģijas, būs pieejami ikvienai pirmsskolai, un šobrīd vairāki bērnudārzi uzsākuši to testēšanu praksē. Izstrādātās uzdevumu kopas iedalāmas vairākās grupās: kultūras un mākslas mācību joma, sociālā un pilsoniskā mācību joma, paradumu maiņa, matemātikas mācība, veselība un fiziskā aktivitāte u.c. Paradumu maiņas ietvaros pirmsskolu audzēkņi varēs saistošā un interesantā veidā apgūt, kā šķirot atkritumus, kā samazināt pārtikas atkritumu daudzumu un daudz citas vērtīgas lietas.

Darba lapas, uzdevumu kopas, dažādi video materiāli un citi resursi pieejami vietnē www.happykids.lv. Plānots, ka apkopotie resursi palīdzēs pedagogiem taupīt laiku, vienlaikus sekmējot jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu. “Nereti tiek uzskatīts, ka mācību digitalizācija nozīmē planšeti katram bērnam, taču, izmantojot tehnoloģijas gudri, patiesībā varam sekmēt bērnu spējas strādāt komandā, sadarboties, pilnveidot zināšanas par dažādām aktuālām tēmām, piemēram, rūpēm par dabu, ilgtspēju un citiem jautājumiem,” stāsta pirmsskolas mācību materiālu digitalizācijas projekta un privātās pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa.

Mācību materiālu izstrādē iesaistītie eksperti norāda, cik liela nozīme dažādu prasmju pilnveidē tieši pirmsskolai. Apgūstot, kā saudzīgi izturēties pret planētas resursiem, šķirot atkritumus, samazināt atkritumu daudzumu ikdienā, vēdināt telpas u.c. lietas, tieši bērni var kļūt par iedvesmotājiem un jaunu paradumu aizsācējiem arī savās ģimenēs. Paradumu maiņas mācību materiālu ietvaros izstrādi dažādi saistoši līdzekļi, lai palīdzētu bērniem apgūt arī tik būtiskus jautājumus kā elektrodrošība, pārtikas produktu dzīves cikls, profesijas, atvērta un iekļaujoša savstarpējā komunikācija u.c.

Papildus mācību materiāliem platformā pieejams arī Norvēģijas pirmsskolas izglītības ekspertu izstrādāts rīks bērnu snieguma un zināšanu novērtēšanai. Ja līdz šim, domājot par bērnudārzu audzēkņu zināšanām un prasmēm, nereti runājam par to, kādu prasmju bērnam vēl pietrūkst, taču izstrādātā sistēma palīdzēs pedagogiem veidot ceļa karti katram bērnam, lai kopīgā sadarbībā ar vecākiem pilnveidotu nepieciešamās prasmes un zināšanas.

Projektā, kas īstenots ar “Erasmus+” finansiālo atbalstu, top arī metodoloģijas bērnu emocionālās un fiziskās attīstības dinamikas novērtēšanai. Savukārt skolotāju vajadzībām tiks izstrādātas digitālās pratības rokasgrāmatas, tādējādi veicinot gan atbalstu pedagogam digitālo rīku integrācijai apgūstāmajā vielā, gan uzlabojot un apmācot pedagogus digitālo rīku izmantošanā.

Saistītie raksti