Mēs šajā pasaulē. Vieta, kur dzīvojam

Kultūra

Mēs šajā pasaulē. Vieta, kur dzīvojam

Mājas pagalms, ceļš vai iela pie mājas, maršruts pie vecvecākiem, auklītes vai uz bērnudārzu, ir pirmās vietas, ko pamazām iepazīst bērns. Bērna personības attīstībā un piederības sajūtas veicināšanā vietas apzināšanai ir liela nozīme. Dalāmies piemēros, kā runāt ar bērniem par vietu, kur dzīvojam. 

Kartes pētīšana
Visbiežāk vienā dārziņā mācās bērni no viena ciema, pagasta vai pilsētas. Saruna ar bērniem par vietu, kur dzīvojam, var sākties ar kartes pētīšanu. Viens no variantiem – izvēlēties liela formāta konkrētās apdzīvotās vietas karti, ko noklāt uz grīdas vai liela galda. Bērnu uzdevums kopā ar audzinātāju atrast bērnudārzu. Šo vietu var iekrāsot vai atzīmēt ar kādu uzlīmi. Tas uz kartes atzīmē katra bērna dzīvesvietu. Tad var pārrunāt – tas ir tuvu vai tālu. Kā katrs no bērniem ierodas pirmsskolā – ar auto, sabiedrisko transportu, kājām? Varbūt ir vēl kāds pārvietošanās veids?
Kartes var pētīt ne tikai papīra formātā. Var izmantot arī, piemēram, Google Map, piemēram,  pieslēdzot datoru pie projektora un karti rādot uz sienas. Šajā situācijā ir iespējams ne tikai apskatīt karti un atzīmēt dažādas vietas, bet virtuāli izstaigāt ceļu no bērnudārza līdz katra bērna mājai. 

Kur mēs dzīvojam uz pasaules?
Lai veidotu izpratni par dzimto vietu, nepietiek ar to vien, ka apskatām adresi, ielu, tuvāko apkārtni. Ir svarīgi veidot dziļāku izpratni – no kāda novada es nāku, no kādas valsts, pasaules daļas, kontinenta. Un kur mana dzīvesvieta ir, raugoties uz planētu? 
Raugies fotogrāfijās, kā izveidot interesantu uzskates materiālu. 

Vieta, kur dzīvojam
Vieta, kur dzīvojam
Vieta, kur dzīvojam
Vieta, kur dzīvojam
Vieta, kur dzīvojam

Tuvākās apkārtnes izzināšana un iepazīšana
Kad kartes apskatītas un jautājumi par dzīvesvietām pārrunāti, ir laiks plānot nelielas pastaigas ar mērķi iepazīt vairāk grupas biedrus un viņu dzīvesvietas. Būtu lieliski, ja pastaigas plānotu tā, lai pamazām tiktu apskatītas visu grupas biedru mājvietas. Tas nozīmē, ka pastaigas var plānot arī vairākas dienas un pat vairākas nedēļas, ja tas nepieciešams. Galvenais, lai katram bērnam ir iespēja parādīt māju un palepoties ar savu dzīvesvietu. Taču vienā dienā var apskatīt vairākas mājas, ja laiks un maršruts to pieļauj. 

Laika uzņemšana un kilometru skaitīšana
Plānojot gājienus un runājot ar bērniem par piederību noteiktai vietai, ir iespējams aktualizēt vēl kādu jautājumu – veselīgu dzīvesveidu. Jau iepriekš būsiet noskaidrojuši, kādi ir veidi, kā bērni nokļūst pirmsskolā. Kāds ar automašīnu, cits ar sabiedrisko transportu, vēl kāds ar kājām vai velosipēdu. Te var pārrunāt, kādi var būt iemesli, kāpēc vecāki izvēlējušies šādus pārvietošanās veidus (un tos nevajadzētu kritizēt!). Gājienu laikā varat uzņemt laiku un fiksēt, cik daudz laika katram bērnam būtu nepieciešams, lai no mājām tiktu līdz pirmsskolai. Ir aplikācijas, kuras parāda ne tikai ceļā patērēto laiku, bet arī uzskaita noietos kilometrus. Noslēgumā varat saskaitīt, cik kilometrus savos pārgājienos kopē esat nostaigājuši! 

Foto: Agnese Gabrāne

Saistītie raksti