6 veidi, kā mācīt kultūru

Kultūra

6 veidi, kā mācīt kultūru

Mēdz teikt, ka kultūra ir kā aisbergs, kuram tikai 10 procenti ir redzamā daļa. Tomēr kultūras dažādību svarīgi sākt iepazīt jau bērnībā, veicinot iecietību un sapratni vienam pret otru.

Piedāvājam dažus no tematiem, ar kuru palīdzību var tuvoties kultūras dažādajām šķautnēm, atceroties, ka daži no tematiem bērnudārzā vēl varētu būt par sarežģītu, tomēr viss ir atkarīgs no pasniegšanas veida. Turklāt, izvēršot šos tematus, varam iepazīt ne vien citas kultūras, bet arī labāk saprast savējo. 

Brīvdienas
Ja grupiņā ir bērni no dažādām kultūrām, var aicināt dalīties savās tradīcijās, kā tiek pavadītas brīvdienas, kādas ir ģimenes tradīcijas. Ja kultūru dažādība grupiņā nav tik liela, var izmantot, piemēram, valstu neatkarības dienas vai citas svētku dienas, lai konkrētā dienā runātu par tās valsts kultūru.

Laiks
Cik daudz no 168 stundām nedēļām cilvēki ir darbā? Mācās? Pavada laiku ar draugiem vai ģimeni? Arī no šāda aspekta var paraudzīties uz kultūru. Kam tiek veltīts brīvais laiks, kāds ir tipiskākais laika sadalījums – arī tas parāda, kas raksturīgs konkrētai kultūrai.

Mūzika
Varbūt kādam no bērniem vecāki spēlē attiecīgai kultūrai raksturīgu mūzikas instrumentu? Varbūt kādu mūzikas instrumentu ir iespēja atnest uz grupiņu apskatīt to, palūkot, kā tas skan? Ja tādas iespējas nav, tad tradicionālās mūzikas fragmentu var noklausīties datorā un aprunāties par dzirdēto ar bērniem, padomājot, kādas asociācijas tā raisa. Šāds uzdevums ne tikai rosinās iztēli, bet arī ļaus atgādināt būt iejūtīgiem pret individuālajām izvēlēm, kas var būt atšķirīgas. 

Reliģija
Par reliģiju bērnudārza vecumā varētu būt grūtāk izvērst sarunu, taču arī tā ir viena no nacionālām vērtībām, ar kuru mudināt jau no mazotnes būt iecietīgiem pret dažādību. 

Vēsture
Bieži vien svarīgākie valsts pagātnes notikumi veido šīs kultūras vērtības. Arī par tām ir svarīgi ar bērniem runāt. Veidi, kā to darīt, ir vairāki. Bērniem labprāt patīk aplūkot kādus senus, vēsturiskus priekšmetus, ja par tiem interesanti pastāsta, tāpat par vēsturi var runāt dažādu atceres dienu kontekstā.

Ģimene
Ne tikai valstij ir savas vērtības, bet arī ģimenei tādas ir. Ļaujot bērniem dalīties stāstā par savu ģimeni, tas sniedz ieskatu arī ģimenes vērtībās un kultūrā. Šādas sarunas ne vien iedrošina bērnus vairāk iepazīt vienam otru, bet arī attīsta prasmes pastāstīt par sevi.

Kultūra atrodama gandrīz ikvienā aspektā. Šīs ir tikai dažas no tēmām, kuras ir izmantojamas sarunai par kultūru. Pats svarīgākais noteikums ir izmantot visas iespējas runāt par kultūru ar atvērtību.

Saistītie raksti