Kāda ir vecāku loma pirmsskolas izglītības procesā?

Dialogs

Kāda ir vecāku loma pirmsskolas izglītības procesā?

Pirmsskolas “CreaKids” filiāles vadītāja Zane Rumberga-Pliena

Pirmsskola ir vieta, kur bērni iegūst pirmo socializēšanās pieredzi un attīstās gan intelektuāli, gan emocionāli. Lai nodrošinātu optimālu bērnu attīstību un labklājību, vecāku un skolotāju sadarbība ir ļoti būtiska. Tikai ar abpusēju uzticēšanos un sadarbību var nodrošināt bērna labāko interešu īstenošanu, tomēr, kā vecākiem saprast, cik aktīvi iesaistīties un līdzdarboties? Un kā pirmskolai saprast, cik lielu iesaisti no vecākiem prasīt?


Iesaiste palīdz gan bērniem, gan pašiem vecākiem


Ikvienas veiksmīgas sadarbības pamatā ir uzticība un savstarpēja sapratne. Pirmsskolas skolotājiem ir nozīmīga loma attiecīgajā bērna dzīves posmā, un viņi strādā, lai nodrošinātu drošu, motivējošu un attīstošu vidi. Arī ikviena vecāka interesēs ir bērna labklājība un attīstība, tāpēc arī vecāku iesaiste pirmsskolas izglītībā ir būtiska. Tas palīdz gan bērniem, gan pašiem vecākiem. Piemēram, ja adaptācijas laikā vecāki uzturas pirmsskolā kopā ar bērnu, viņi iepazīst ikdienas ritmu un pedagogus, kas palīdz stiprināt vecāku uzticēšanos pirmsskolai. Un, protams, tas palīdz arī bērniem mazināt uztraukumu, pierodot pie jaunas vides un cilvēkiem.


Tikšanās reizi gadā vai katru dienu?


Vecāku sadarbībā ar pirmsskolu ir svarīga regulāra, caurspīdīga un atklāta komunikācija, tomēr, kā saprast, cik aktīva un bieža komunikācija nepieciešama? Skolotāji un vecāki regulāri apmainās ar informāciju par bērnu sasniegumiem, izaugsmi un ikdienas aktivitātēm. Vecāku sapulcēs ir iespēja izrunāt grupas organizatoriskos jautājumus un plānus. Savukārt, lai pārrunātu katra bērna individuālās attīstības jautājumus, notiek arī atsevišķas tikšanās vienu vai divas reizes gadā. Ja nepieciešams, šādas individuālas tikšanās iespējamas arī biežāk. Gan vecākiem, gan skolotājiem svarīgi apzināties, ka no regulāras komunikācijas iegūst abas puses – tā ļauj pirmsskolai labāk saprast bērna vajadzības, savukārt, vecāki var iesaistīties mācību procesā, sekot līdzi bērna panākumiem un justies droši par savām atvasēm.


Bērnam labākais risinājums


Vecākiem ne tikai jāsaņem atklātu un regulāru informāciju par savu bērnu, bet arī jābūt gataviem tikpat aktīvi dalīties ar to. Arī skolotājiem jāzina par tādiem notikumiem ārpus pirmsskolas, kas var ietekmēt bērna emocionālo labsajūtu. Tikai tā viņi var pielāgoties un sniegt bērnam nepieciešamo atbalstu. Vecāki vislabāk pazīst savu bērnu, viņa īpašības un, daloties ar šo informāciju, viņi palīdz skolotājiem atrast piemērotāko pieeju katram bērnam. Gan skolotājiem, gan vecākiem jābūt gataviem ieklausīties otras puses ieteikumos un viedoklī, lai kopā meklētu labāko risinājumu bērna labā.


Vienota pieeja pirmsskolā un mājās


Ja vecāki ar savām zināšanām var palīdzēt izprast bērna personību, tad skolotāji ar savu profesionālo pieredzi var sniegt vērtīgus ieteikumus un padomus, kā veicināt bērna attīstību arī ārpus pirmsskolas un veidotu saskaņotu pieeju (piemēram, aktivitātes, dienas režīmu, uzturu) gan mājās, gan pirmsskolā. Arī vecāki var dalīties ar ģimenes tradīcijām un vērtībām, kas veicina daudzveidīgu mācīšanos un bērna personības attīstību.


Cik dažādi bērni, tik dažādas komunikācijas formulas


Ikviens bērns un ģimene ir atšķirīga, tāpēc nav vienas zeltas formulas, cik daudz un aktīvi vecākiem vajadzētu iesaistīties pirmsskolas izglītības procesā. Kādam pietiek ar izvērstu tikšanos reizi gadā, taču kādam citam nepieciešama saruna ar skolotāju katru dienu. Tas ir pilnīgi normāli. Ir drošāki, patstāvīgāki un komunikablāki bērni, kuri ātri iejūtas jaunā vidē un kolektīvā, un ir klusāki un nedrošāki bērni, kuriem nepieciešamāka aktīvāka vecāku iesaiste.


Pirmsskolas uzdevums ir būt atvērtiem, gataviem sadarboties, meklēt kompromisus un labākos risinājumus ikvienam bērnam – ja šāda vide tiks nodrošināta, arī vecāki jutīsies ērti vērsties pie skolotājiem. Sadarbība ir būtiska, lai nodrošinātu bērna optimālu attīstību. Abām pusēm jābūt ieinteresētām un atvērtām komunikācijai, jāciena vienam otru un jāatzīst otra vērtības. Tikai veidojot kopīgu ceļu, skolotāji un vecāki var palīdzēt bērnam attīstīties un veidot spēcīgas pamatvērtības, kas pavadīs viņu visu mūžu.

Saistītie raksti