Kā mācīt bērnu atpazīt emocijas?

Dialogs

Kā mācīt bērnu atpazīt emocijas?

Kā atpazīt savas emocijas un spēt par tām pastāstīt? – tas nemaz nav vienkāršs uzdevums pieaugušajam, kur nu vēl bērnam. Pirmsskolas izglītības iestāde “Creakids” ir atradusi pieeju, kā bērnus mudināt iepazīt savas emocijas un raksturot tās.

Lai par emocijām runātu, vispirms ir svarīgi saprast, ko mēs patiesībā jūtam. Tas mazam bērnam var būt liels izaicinājums. Tāpēc “Creakids” bērniem pirmsskolā pie tik ikdienišķajām un pierastajām lietām kā zobu birste un ķemme, pieder arī spogulis. Spogulis lieti noder, lai pētītu savu seju un dažādās emocijas – mēģinātu saprast, kā izskatos, kad esmu bēdīgs, kad priecīgs, kad aizvainots, kad domīgs utml. Tā bērns pamazām iemācās atšķirt emocijas.

Prasme atpazīt un raksturot visa veida emocijas ir ļoti svarīga, tādēļ ņem vērā šo:

  • Gan pieaugušajam, gan arī bērnam vieglāk runāt par pozitīvajām emocijām, kamēr negatīvās rada vairāk raižu. Tomēr ne vienas, ne otras nav izceļamas vairāk vai mazāk.
  • Bērnam, kuram vārdu krājums vēl tikai attīstās, var būt sarežģīti atrast īstos vārdus, raksturojot savas sajūtas, tomēr iedrošināt par to runāt ir ļoti būtiski.
  • Dažkārt noderīgi ir bērnu rosināt padomāt, kad bija pēdējā reize, kad viņš tā juties un pēcāk kopā atrast sajūtām atbilstošu un raksturojošu vārdu.
  • Emociju saprašanai un atklāšanai var noderēt arī lomu spēles ar rotaļlietām. Pēc tām ļoti labi var redzēt, kā bērns jūtas konkrētā vidē.
  • Bērniem ir svarīgi iemācīt neslēpt emocijas un labākais piemērs ir rīkoties tā pašam, emocijas saucot vārdos. Piemēram, paskaidrojot prieka, satraukuma vai dusmu iemeslu.
  • Ikviens bērns drīkst justies un brīvi paust savas emocijas, tādēļ nedrīkst piedēvēt un uzspiest kādus šablonus, piemēram, “zēni neraud”, “meitenes tā neuzvedas” utt.
  • Jāmāca bērniem paust emocijas konstruktīvi. Skaidrot, ka nedrīkst otram sist vai darīt pāri, bet piedāvāt citas alternatīvas. Piemēram, atbrīvoties no dusmām, uzzīmējot tās.

Saistītie raksti