Dalies idejās!

Dialogs

Dalies idejās!

Pirmsskolas izglītības iestādes ir īsta zelta ideju krātuve! Aicinām dalīties savā labajā praksē, lai iedvesmotu citas pirmsskolas (gan Latvijā, gan ārvalstīs!) un kopā veidotu lielisku saturu platformai www.happykids.lv. Tādēļ aicinām pirmsskolas izglītības iestādes iesūtīt idejas un savu veiksmīgo pieredzi vairākās jomās.


Veselīgs uzturs:
Kā bērnus iepazīstināt ar daudzveidīgu pārtiku?
Kā veicināt vecāku līdzdarbošanos veselīga uztura jautājumos?
Kā iesaistīt ģimenes veselīga uztura principu pārņemšanā arī mājās?
Kā bērniem parādīt un pastāstīt, kādi ir dabai draudzīgi uztura paradumi?
Un citi jautājumi.


Aktīvs un kustīgs dzīvesveids:
Kā veicināt bērnus būt fiziski aktīviem un kustīgiem?
Kā veiksmīgi iesaistīt vecākus pirmsskolas aktivitātēs?
Kādus daudzveidīgus uzdevumus piedāvāt bērniem sporta nodarbībās?
Kā bērnu āra aktivitātes padarīt pēc iespējas dažādākas?
Un citi jautājumi.


Daba un vide:
Kā mācīt bērniem dabai draudzīgu dzīvesveidu?
Kā pirmsskolā organizēt atkritumu šķirošanu?
Kā pirmsskolā sarīkot svētkus, lai būtu pēc iespējas mazāk atkritumu?
Kā mācīties par dabu – augiem, kukaiņiem, zvēriem un putniem?
Un citi jautājumi.


Pozitīvs dialogs:

Kā veicināt savstarpējo iecietību bērnu vidū?
Kā veicināt bērna pašapziņas un pašcieņas veidošanos?
Kā mācīties atpazīt un nosaukt vārdā jūtas un emocijas?
Kā veidot komunikācijai starp vecākiem un personālu draudzīgu vidi?
Un citi jautājumi.


Kultūras atšķirības:
Kā mācīt bērniem ieraudzīt atšķirīgo sev tuvāko cilvēku lokā?
Kā grupiņā organizēt dažādu valstu dienas?
Kā bērnos veicināt izpratni – mēs pasaulē esam dažādi?
Kā iesaistīt vecākus, lai palīdzētu bērniem ieraudzīt kultūras atšķirības tuvākā un tālākā pasaulē?
Un citi jautājumi.

Pieredzi, padomus un idejas sūtīt uz e-pastu: [email protected]

Saistītie raksti