Dārziņš uz palodzes, atkritumu šķirošana. Vai tas iespējams arī Latvijas bērnudārzā?

Vide

Dārziņš uz palodzes, atkritumu šķirošana. Vai tas iespējams arī Latvijas bērnudārzā?

Izpratne par vidi, kurā dzīvojam un attieksme pret dabas resursiem – tas ir svarīgs virziens arī NordPlus projektā “Atbildīgs dzīvesveids”.

Tāpēc dabas un vides temata ietvaros skolotāji un bērni aicināti domāt par atkritumu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu, dabas aizsardzību, ūdens un elektroenerģijas taupīšanu, kā arī vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Visās trijās valstīs – Latvijā, Norvēģijā un Islandē – bērni pirmsskolas izglītības iestādēs paši iekopj dārziņus, pavasarī diedzē dīgstus, audzē dēstus un zaļumus.

Īstenot šo mērķi palīdz arī dalība dažādos citos projektos un pasākumos, piemēram, Latvijas “Creakids” ir viena no projekta “Ekoskola” dalībniekiem, kā arī, sakopojot Baltijas jūras piekrasti, piedalās pasākumā “Piekrastes tīrrade 2018”. Visās “Creakids” filiālēs ik gadu notiek arī Lielā Talka. Šim gadam lielākie plāni saistās ar dažādiem ūdens un enerģijas taupīšanas pasākumiem.

Saistītie raksti