Iepazīt citādo – cilvēki ar redzes traucējumiem

Kultūra

Iepazīt citādo – cilvēki ar redzes traucējumiem

Pasaulē ir tik daudz dažādā. Un ir ļoti būtiski mācīties to ieraudzīt, izprast un pieņemt. Ar bērniem, runājot par cilvēka maņām, ir vērts īpašu uzmanību pievērt redzes nozīmei cilvēka dzīvē.


Kādas ir cilvēka maņas?

Sarunu ar bērniem var sākt, noskaidrojot, kādas ir cilvēka maņas:

  • dzirde
  • redze
  • tauste
  • garša
  • smarža

Skolotājs var aicināt bērnus pastāstīt, kādās situācijās šīs maņas izmanto. Var demonstrēt piemērus. Piemēram, saklausīt zvaniņa šķindonu, ieraudzīt, kas ir aiz loga, sataustīt, kādi priekšmeti ir necaurspīdīgā maisiņā, sajust, kā garšo citrons, mandarīns vai gurķis, sasmaržot piparmētru.

Kāpēc mums vajadzīga redze?

Kad bērni iepazinušies ar visām maņām, īpašu uzmanību var pievērst redzei, atbildot, kādās situācijās izmantojam tieši redzi. Piemēram, lai ieraudzītu, kas ir uz galda, lai redzētu, kur jāiet vai jābrauc ar mašīnu, lai lasītu grāmatu.

Tālāk var pārrunāt, ka ir cilvēki ar redzes problēmām. Un ir cilvēki, kuri neredz nemaz. Kā tas ir? Lai to pārbaudītu, var veikt dažādus kustību uzdevumus.

Uzdevums – gājiens pāri telpai

Uzdevums veicams plašā telpā, piemēram, aktu zālē. Bērni sadalās pāros. Vienam no pāra aizsien acis. Otra bērna uzdevums turēt biedru aiz pleca un uzmanīgi (tā, lai nesaskrietos ar citiem bērniem) pārvest no viena telpas gala uz otru.

Uzdevums – ceļa “rādīšana”

Skolotājs telpā brīvā vietā no papīra lapām izveido līkloču ceļu tā, lai, to veicot, sanāk spert soļus gan pa labi, gan arī pa kreisi un, protams, uz priekšu.

Tad viens no bērniem ar aizsietām acīm nostājas ceļa galā. Skolotājs (vai cits bērns) nostājas aiz muguras un, viegli uzsitot pa labo, kreiso plecu vai muguru, norāda, kādā virzienā bērnam jāsper solis. Un tā pamazām, kamēr ceļš iziets.

Pēc uzdevumu veikšanas var pārrunāt, ko neredzīgi cilvēki izmanto, lai pārvietotos – ir cilvēki, kuri izmanto brilles, bet ir cilvēki, kuriem palīdz īpašs spieķis vai pat suns-pavadonis.

Kā lasa neredzīgs cilvēks?

Iespējams, bērniem radīsies jautājums – kā lasa neredzīgs cilvēks? Te var pastāstīt, ka ir audio grāmatas, kas palīdz neredzīgiem cilvēkiem iepazīties ar daiļliteratūru. Taču ir vēl kāda metode, ar kuras palīdzību lasa neredzīgie cilvēki. Un tas ir Braila raksts.

Ideja!

Skolotājs var izdrukāt Braila raksta latviešu versiju, to uzlīmēt uz cietāka kartona un tad no apakšas ar lāpāmo adatu izdurt caurumus atbilstoši zīmējumam. Ja dur no apakšas, augšpusē veidojas labi sataustāms reljefs. Tad kartītes var piedāvāt bērniem aptaustīšanai. Vai katrs bērns var sameklēt, kā Braila rakstā veidojams viņa vārds?

Papildus jautājums

Vai bērni zina, kur ikdienā sastopams Braila raksts?

Atbildes – uz medikamentu iepakojumiem, arī uz atsevišķu datoru klaviatūrām.

Saistītie raksti