Izveidota platforma bērnudārzu pedagogu atbalstam un iedvesmai. Iesaki bērnudārza audzinātājai!

Par digitāliem mācību materiāliem

Izveidota platforma bērnudārzu pedagogu atbalstam un iedvesmai. Iesaki bērnudārza audzinātājai!

Latvijā radīta jauna vietne HappyKids.lv ar mērķi apkopot gan pašmāju, gan ārvalstu bērnudārzu pieredzi un idejas, ko pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi var izmantot savā darbā.

Bērnudārzam ir jābūt vietai, kas rada bērnam drošus apstākļus visplašākajā izpratnē, un labās prakses apmaiņa starp bērnudārziem ir ļoti vērtīga un palīdz attīstībā – secināts šonedēļ notikušajā pirmsskolas pedagogu konferencē “Atbildīgs dzīvesveids”. Konferencē pieredzē dalījās ne tikai Latvijas, bet arī Islandes un Norvēģijas bērnudārzu darbinieki (viņu ieteikumi lasāmi – www.happykids.lv). Arī turpmāk šajā vietnē tiks apkopota ne vien Latvijas, bet arī ārvalstu pirmsskolu labā prakse.

Kāds ir labs bērnudārzs

“Lielākajai daļai vecāku pat nav iespēju izvēlēties palikt mājās ar saviem bērniem vai iet uz darbu. Es ticu, ka labs bērnudārzs spēj atbalstīt ģimeni, piedāvājot bērnam drošu vidi un iejūtīgus aprūpētājus,” konferencē teica pedagogs no Norvēģijas Hanss Jakobs Sunnbijs, kas ir arī pirmsskolas tīkla Creakids (Norvēģijā saukts Læringsverkstedet) radītājs. “Ģimenei un bērnudārzam ir jāsadarbojas. Ļoti svarīgi, lai bērnudārza pedagogi vecākiem stāsta par viņu bērnu, informē par dienas gaitām, jo tādējādi vecāki var izprast, cik daudz laba viņu atvase šeit saņem un piedzīvo. Tad vecāki nejustos vainīgi,” skaidro Hanss Jakobs Sunnbijs. Vietnē HappyKids.lv ir piecas satura sadaļas, un viena no tām ir “Dialogs”, kurā bērnudārzu pedagogi dalās pieredzē par pozitīvas komunikācijas veidošanu ar vecākiem un arī par to, kā vecākiem veiksmīgāk atrādīt bērna dienas gaitas dārziņā.

“Ja bērnudārzs saprot – mums ir labas idejas, kā uzlabot, piemēram, komunikāciju ar vecākiem –, aicinām tās iesūtīt HappyKids.lv. Var būt arī pretēja situācija: bērnudārzā strādājošie speciālisti saprot, ka varētu darīt vairāk, lai uzlabotu komunikāciju ar vecākiem, saprot, ka ir vajadzīgas idejas, padoms, arī tad var sazināties – iesūtīt jautājumu, uz kuru vajag sameklēt atbildi no citu bērnudārzu pieredzes,” rosina vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, kura ir arī atbildīgā par satura veidošanu pirmsskolas pedagogu platformā.

Bērnudārza un vecāku dialoga nozīme

Hanss Jakobs Sunnbijs uzsver, ka bērnudārzu skolotāji strādā ar pasaules svarīgāko resursu – bērniem. Audzinātājiem ir jābūt kopā ar bērniem, viņi jāapskauj, jāspēlējas kopā ar viņiem, tādēļ ir lieliski, ka pedagogiem ir vietne, kur smelties iedvesmu un atbalstu ikdienas darbam. Inga Akmentiņa-Smildziņa secina, ka liela nozīme ir sadarbībai ar vecākiem un vecāku iesaistei pirmsskolas izglītības iestādē noritošajos procesos: “Esam novērojuši, ka daļa vecāku jūt zināmu spriedzi un neuzticību bērnudārzu skolotājiem un iestādes vadībai. Tas, iespējams, nāk no pašu piedzīvotās bērnības pieredzes. Var būt situācijas, kad arī audzinātājām ir bail. Bet neviens nav jāpasludina par slikto un vainīgo – abas puses darbojas vienam mērķim – bērniem. Tāpēc dialoga veidošanai ar vecākiem ir būtiska nozīme. Savukārt vecākiem ir jāmācās novērtēt svarīgo darbu, ko dara pirmsskolu pedagogi,” teic Inga Akmentiņa-Smildziņa, rosinot pirmsskolas iesūtīt vietnei savu lielisko pieredzi, ko varētu pārņemt citas pirmsskolas Latvijā un ārvalstīs.

Vietnē HappyKids.lv izvērsti pieci virzieni ar dažādiem uzdevumiem un izaicinājumiem gan pedagogiem, gan bērniem, kas tiek aktualizēti katras pirmsskolas ikdienas dzīvē:

uzturs – veicināt, lai bērni ēstu pēc iespējas veselīgāk un dabai draudzīgāk;

sports – mudināt bērnus un viņu ģimenes uz aktīvu un kustīgu dzīvesveidu;

vide – veicināt bērnu izpratni par dabu un ekosistēmu;

kultūra – skaidrot kultūru atšķirības, apzināties dažādo mums apkārt;

dialogs – mērķtiecīgi veidot pozitīvu dialogu, kas vērsts uz sadarbību un konstruktīvu sarunu.

Vietne izveidota NordPlus Junior 2017 projekta “Atbildīgs dzīvesveids” (Responsible lifestyle) ietvaros. Tā ir trīs valstu – Latvijas, Norvēģijas un Islandes – pirmsskolu pieredzes apmaiņa, kuras laikā notiek ekspertu vizītes, pārrunas un dažādas aktivitātes ar mērķi rosināt radošumu un inovācijas pirmsskolas izglītībā, kā arī attīstīt starptautisko pieredzi un sadarbību. Projekts sākās 2017. gadā, un to pārstāv trīs pirmsskolas izglītības iestādes – Creakids no Latvijas, Læringsverkstedet no Norvēģijas un Reykjakot no Islandes.

Vairāk informācijas:

e-pasts: [email protected];

tālr.: +371 29102425, +371 67561231.

Saistītie raksti