7 ieguvumi, ko ģimenei var sniegt pirmsskola

Dialogs

7 ieguvumi, ko ģimenei var sniegt pirmsskola

Latvijas privāto pirmsskolu biedrības vadītāja, pirmsskolas “CreaKids” vadītāja Daina Kājiņa

Bērnudārzs sniedz ne tikai agrīno pirmsskolas izglītību un rada pirmo mācību pieredzi, bet arī veicina socializēšanos un integrāciju, kā arī izpratni par vides un ilgtspējas jautājumiem. Tā ir vieta, kur zināmā mērā mācās ne tikai bērns, bet visa ģimene, turklāt, tieši bērnudārzs ir iespēja arī vecākiem tikties ar līdzīgi domājošajiem, dalīties pieredzē un piedalīties mācību procesā.

Agrīnā pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītība un visas aktivitātes, ko tā ietver, ir bērna iespēja attīstīt dažādas prasmes un zināšanas profesionālu pedagogu vadībā un soli pa solim gatavoties skolas gaitu uzsākšanai. Agrīnās pirmsskolas mērķis ir arī nodrošināt bērniem drošu, attīstošu un motivējošu vidi, kas ir būtiski ikviena bērna vispārējai attīstība. Tieši pirmsskolā gūtā pieredze nereti nosaka bērna turpmāko attieksmi pret mācībām – ja bērnudārzs caur rotaļām un spēlēm radījis interesi un patiku mācīties, arī skolā bērns visticamāk būs motivēts. Līdzīgi kā mums ir tikai viena iespēja radīt pirmo iespaidu, bērnudārzs var radīt pirmo iespaidu par mācībām, palīdzot attīstīt lasītprasmi un pētnieka talantu.

Sabiedrības integrācija

Bērnudārzs var spēlēt nozīmīgu lomu arī sabiedrības integrācijas veicināšanā. Tā ir vieta, kur sastopas bērni no dažādām kultūrām, no ģimenēm, kurās runā dažādās valodās u.tml., un pieredze liecina, ka šajā vecumā viņi ļoti ātri atrod kopīgu valodu un apgūst, cik svarīga ir dažādība. Patiesībā pirmsskola veicina ne tikai bērnu, bet arī vecāku integrāciju – ja grupā ir ģimenes no dažādām tautībām un kultūrām, kopīgās aktivitātes veicina arī zināšanu un tradīciju apmaiņu. Šāda vide ne tikai veicina izpratni, bet arī palīdz iekļauties sabiedrībā. Spilgts piemērs ir ģimenes no Ukrainas – bērni iejūtas neticami ātri, atrod draugus starp vietējiem bērniem, un vecāki, caur bērnudārza ikdienas ritmu un tradīcijām, iepazīst Latvijas sabiedrību kopumā.

Vieta, kur mācās arī vecāki

Bērnudārza vide un piedāvātās aktivitātes nereti sniedz iespēju arī vecākiem dalīties pieredzē, zināšanās un idejās, mācoties gan vienam no otra, gan no pedagogiem. Pirmsskolām noteikti ir vērts padomāt par dažādām apmācībām vecākiem, piemēram, par bērnu attīstību, audzināšanu, radošuma veicināšanu, dažādām pedagoģijas praksēm, ēdināšanu, ilgtspēju u.c. Mūsu pieredze liecina, ka vecāki novērtē šādas iespējas un labprāt piedalās, jo tas palīdz veicināt izpratni par bērna iekšējo pasauli un pilnveidot savas prasmes un zināšanas, lai veidotu ciešāku saikni ar bērniem.

Ilgtspēja un vides jautājumi

“CreaKids” filiālē Babītē īstenotais izglītojošais pilotprojekts par vidi, īpaši akcentējot bezatkritumu dzīvesveidu un kompostēšanu, apliecināja, ka pirmsskola var būt arī ļoti piemērota vieta, lai apgūtu zināšanas, kas saistītas ar vidi un ilgtspēju. Skaidrojot šos jautājumiem bērniem saistošā un interaktīvā veidā, piemēram, kopīgi sekojot līdzi tam, cik daudz pārtikas atkritumu tiek radīti, domājos, kā samazināt to apjomu, iespējams ne tikai veicināt pašu bērnu izpratni, bet iesaistīt visu ģimeni. Bērni labprāt mācās par dabas aizsardzību, atkritumu samazināšanu un enerģijas taupīšanu, tāpat arī vērot dabu, izprast tās cikliskumu un nozīmi. Un pats svarīgākais – tieši bērni nereti kļūst par zaļās domāšanas vēstnešiem, mudinot vecākus pirmsskolā apgūtās lietas ieviest arī mājās.

Komunikācijas prasmes – gan bērniem, gan vecākiem

Nav noslēpums, ka pirmsskolā bērni attīsta komunikācijas prasmes – mācās sarunāties ar vienaudžiem, skolotājiem, izprot, ka ir brīži, kad jārunā, bet brīži, kad jāļauj runāt citiem un jāklausās u.tml. Ar spēļu un rotaļu palīdzību bērni attīsta prasmes sadarboties un strādāt komandā. Viņi apgūst, cik svarīgi ir palīdzēt citiem un nepieciešamības gadījumā – palūgt palīdzību. Nereti pirmsskola ir arī vieta, kur šīs prasmes var pilnveidot arī vecāki. Bērnudārzs ir pirmā saskarsme ar izglītības sistēmu kā vecākam, tāpēc ir sadarbība un komunikācija ar citiem vecākiem, pedagogiem un bērnudārza vadību ir ļoti svarīga. Atvērta, uz sadarbību vērsta komunikācija sniedz vecākiem iespēju ne tikai iepazīties ar mācību programmu, plānu un aktivitātēm, bet arī veiksmīgi iesaistīties bērna izglītības procesā – šīs prasmes viennozīmīgi noderēs arī tad, kad bērns uzsāks skolas gaitas.

Bērna fiziskā attīstība

Mazi bērni ir kustīgi un labprāt piedalās dažādās aktivitātēs, kustību spēlēs un rotaļās. Bērnudārza ikdienas plānā vienmēr tiek paredzēts laiks gan fiziskajām aktivitātēm, gan brīvā laika pavadīšanai svaigā gaisā. Abas šīs lietas ir būtiskas bērna attīstībai, turklāt, tā ir iespēja veidot bērna attieksmi pret sportu, aktīvām rotaļām un būšanu svaigā gaisā. Lai gan Latvijas laikapstākļi mūs ne vienmēr lutina, ar dažādām spēlēm iespējams parādīt bērniem, ka interesanti pavadīt laiku ārā var dažādos laikapstākļos, galvenais, izvēlēties piemērotu apģērbu un atbilstošas aktivitātes. Turklāt, pirmsskolā īstenotā prakse nereti var kalpot kā iedvesma arī vecākiem.

Ciešāka saikne ar bērnu

Iespējams, kādam tas izklausīsies dīvaini, bet bērnudārzs var palīdzēt vecākiem un bērniem veidot ciešāku saikni un veicināt vecāku izpratni par bērna personību. Vairākas stundas dienā, ko bērns pavada bez vecākiem, nozīmē ne tikai viņa socializēšanos ar vienaudžiem. Saņemot atgriezenisko saiti no pedagogiem, vecāki var uzzināt, kāds ir viņu bērns brīžos, kad mamma un tētis nav blakus, cik patstāvīgs un atvērts, vai un kā mainās bērna uzvedība un paradumi u.tml. Ikviens vecāks vēlas sniegt labāko saviem bērniem, tāpēc skolotāju sniegtā informācija var lieti noderēt. Šeit gan aicinātu pedagogus palīdzēt vecākiem stiprināt saikni ar viņu bērniem, fokusējoties uz to, ko bērns var, nevis uz to, ko nevar. Apzinoties, ka gan vecāki, gan skolotāji darbojas bērna labākajās interesēs, un esot gataviem uz atvērtu komunikāciju, sadarbība noteikti izdosies un bērns tikai iegūs.

Saistītie raksti